Biến cố 30-4 qua cái nhìn của những người lính ở hai chiến tuyến

2005-04-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử Việt Nam như một biến cố. 30 năm là một thời gian dài nhưng vẫn đủ để những người lính từng tham gia cuộc chiến nhớ lại sự kiện lịch sử có thể nói đã làm thay đổi cuộc đời họ.

VietnamWarZippo200.jpg

Việt Hùng có bài ghi nhận cảm tưởng của những người lính từng tham gia cuộc chiến từ cả hai chiến tuyến:

Theo lời ông Lê Nam Sơn và ông Phạm Văn Mài, hai người lính đã từng chiến đấu trên một trận chiến nhưng ở hai phía khác nhau.

Sau 30 năm, những người lính này đã có dịp hồi tưởng lại những kỷ niệm không thể nào quên trong đời mình. Trước hết ông Phạm Văn Mài, người lính từ phía quân đội miền Bắc nhớ lại:

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Bạn nghĩ gì về biến cố 30-4? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Sau 30 năm ông Lê Nam Sơn, người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa thủa nào đưa ra cái nhìn:

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Sau 30 năm, có lẽ điều quan trọng nhất đối với tất cả người Việt Nam lúc này là một nước Việt Nam tự do, phát triển và giàu mạnh. Các ông Phạm Văn Mài và Lê Nam Sơn đưa ra cái nhìn:

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Thế vừa rồi là những người lính cả từ hai phía tham gia trong cuộc chiến kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 75 cách đây 30 năm. Việt Hùng xin kính chào quí thính giả.

Ý kiến (1)
Share

Độc giả không muốn nêu tên

Nhà nước VN vẫn cứ thích loay hoay với những niềm tự hào cũ. Đến giờ mà có báo nhà nước vẫn gọi chính quyền SG cũ là "ngụy quyền", như thế thì đến bao giờ mới hòa hợp hòa giải, và xóa bỏ được hận thù xưa và hố chia rẽ trong tâm tưởng người dân. Và cứ tự hào với quá khứ (như chính quyền thực dân trước kia ru ngủ dân mình), thì biết bao giờ mới có chính sách tốt để hướng về tương lai.

30/04/2012 02:37

Xem toàn trang