TQ muốn tham-gia vào khu-vực mậu-dịch tự do ASEAN

2000-11-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tin tức cho biết Trung-quốc muốn làm việc một cách sít sao hơn với khu-vực ASEAN để tham-gia vào khu-vực mậu-dịch tự do sắp sửa được thành-lập vào năm 2003 đã được nồng-nhiệt đón nhận bởi các quốc-gia Đông-Nam-Á vào ngày hôm qua. Sự-kiện này, một khi xảy ra, sẽ dẫn đến sự hợp-tác chặt chẽ hơn của ba nước Đông-Á là Trung-quốc, Nhật-bản và Đại-Hàn với các quốc-gia trong ASEAN. Theo ông Bộ-trưởng Thương mại Thái-lan thì nếu không có sự hợp-tác này, các nước Đông-Nam-Á sẽ bị thiệt thòi vì Bắc-kinh sẽ là một thị-trường thu hút mạnh các nhà đầu tư quốc-tế. Riêng năm ngoái, đầu tư nước ngoài vào Trung-quốc là 40 tỷ đô-la, tương-đương với 42% tất cả đầu tư nước ngoài vào châu Á. Trong khi đó, các nước ASEAN chỉ thu hút được có 17% nghĩa là khoảng 16 tỷ đô-la, so với 61% vào đầu thập niên 90.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang