QUỐC HỘI VIỆT NAM THÔNG QUA ĐẠO LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP

1999-05-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Từ Hà Nội, một đại biểu quốc hội hôm nay cho biết đại đa số đại biểu đã thông qua sắc luật quan trọng về công tác quản lý xí nghiệp quốc doanh, dành đặc biệt cho khu vực sản xuất công nhiều quyền lợi hơn lãnh vực tư nhân. Luật mới về quản lý xí nghiệp công được thông qua hôm thứ bảy, và sẽ có hiệu lực kể từ ngày mồng một tháng giêng năm 2000. Đảng cộỉng sản Việt Nam vẫn luôn có quan niệm là hệ thôáng xí nghiệp quốc doanh phải nắm giữ vai trò quan trọng hơn trong guồng máy kinh tế của quốc gia. Cũng cùng một chiều hướng đó một số đại biểu quốc hội đã nêu thắc mắc, vì sao chánh phủ lại giao cho tư nhân đảm nhận một vai trò quá lớn trong sinh hoạt mậu dịch và sản xuất từ bấy lâu nay. Theo các luật gia thì luật mới vừa được quốc hội biểu quyết sẽ được dùng để chỉ đạo các hoạt động công nghiệp và các công ty sản xuất trong nội địa.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang