Nhận xét của ông Bùi Tín về bức thư góp ý của ông Võ Văn Kiệt gửi đảng CSVN (I)


2005.10.02

Nguyễn An, phóng viên đài RFA

BuiTin150.jpg
Cựu Ðại tá Bùi Tín. AFP PHOTO

Gần đây một văn kiện được trong và ngoài nước quan tâm tìm đọc là bản đóng góp ý kiến và báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong văn kiện đó, ông Kiệt đã nêu lên những vấn đề mà ông cho là căn bản phải thực hiện để Việt Nam có thể nắm bắt được những vận hội mới.

Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do đã thực hiện các cuộc trao đổi với một số nhân vật từng sinh hoạt lâu năm trong đảng cộng sản hiểu rõ nội tình cũng như những vấn đề của đảng trong vai trò lãnh đạo đất nước.

Những kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến quý thính giả ý kiến của ông Nguyễn Minh Cần và nhà tranh đấu dân chủ Nguyễn Thanh Giang. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị ý kiến của cựu Ðại tá Bùi Tín. Cuộc trao đổi do Nguyễn An thực hiện.

Nguyễn An: Thưa ông Bùi Tín, trong bản báo cáo đóng góp ý kiến và báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thì ông Kiệt đã dành một phần cho mối quan hệ giữa quyền lực và dân chủ, giữa lợi ích chung và quyền tư riêng.

Ông ta cho rằng là giải quyết vấn đề này là yêu cầu không thể lẫn tránh được của công tác tổng kết. Ông nhận định thế nào về quan điểm này?

Bùi Tín: Tôi đã đọc kỹ 7 trang này. Phần nói về quyền lực, quyền uy là một trong những phần quan trọng nhất. Có thể nói tâm huyết của ông Kiệt để ở đây, rất là nặng gánh đấy.

Bạn nghĩ gì về nhận xét này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Bởi vì nó tương ứng với tình hình hiện tại, tình hình chuẩn bị của đảng CS cho đại hội 10. Nếu không giải quyết vấn đề này thì sẽ bế tắt. Mà giải quyết vấn đề này được giữa quan hệ quyền với quyền uy thì có thể mở ra đột phá rất quan trọng cho đảng cộng sản.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.