Phỏng vấn Thứ trưởng Ðặng Hùng Võ về quyền sở hữu và sử dụng đất đai tại VN (II)


2005.08.14

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

DangHungVo200.jpg

Trong buổi phát thanh trước, chúng tôi đã thưa chuyện của Giáo sư Ðặng Hùng Võ về những vấn đề xung quanh Luật Ðất Ðai và những thủ tục hành chính công nhận quyền sử dụng đất đai.

Nguyên do đâu đưa đến tình trạng rắc rối như hiện nay, phương hướng giải quyết trong tương lai ra sao, mời quí thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa Giáo sư Ðặng Hùng Võ, thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường với Việt Hùng của Ðài chúng tôi, xin nhường lời cho anh Việt Hùng:

Việt Hùng: Thưa giáo sư, hiện nay quyền cấp phát giấy tờ liên quan đến đất đai thì phần lớn có thể nói là thuộc vào quyền của tỉnh thành hay địa phương. Với tình trạng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi ngã, mỗi cảnh như thế này, thì người dân chỉ càng thêm khổ với nạn giấy tờ và nhũng nhiễu. Vậy theo giáo sư phải làm những cái gì để giải quyết tình trạng này?

Bạn nghĩ gì về luật đất đai vừa mới ban hành này? Xin email về Vietnamese@www.rfa.org

Giáo sư Ðặng Hùng Võ: Thứ nhất, trong ý tưởng của luật đất đai vừa ban thì chúng tôi vẫn xác định làm sao chúng ta xóa bỏ được cái mà Việt Nam hiện nay gọi là bao cấp về đất đai. Khi xóa bỏ được cái đó thì mọi việc sẽ trở nên giản dị hơn.

Nhà nước giao đất trực tiếp bây giờ vẫn chủ yếu là giao đất cho những nơi không thu tiền sử dụng đất như cho mục đích quốc phòng an ninh, cho các công trình công cộng mà không thu phí, cho các trụ sở cơ quan nhà nước. Những nơi này là giao đất không thu tiền.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.