Ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước


2007.07.24

NguyenMinhTriet150.jpg
Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết. AFP PHOTO

Ông Nguyễn Minh Triết được quốc hội bầu lại để tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, trong phiên họp Quốc hội hôm nay tại Hà Nội, với trên 98% số phiếu ủng hộ.

Dịp này, ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ông cũng nói đến quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách tư pháp, hành chánh và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong phiên họp này, Chủ tịch nước cũng đề cử bà Nguyễn Thị Doan làm Phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng chánh phủ, ông Trương Hòa Bình làm chánh án tòa án nhân dân tối cao, và ông Trần Quốc Vượng làm viện trưởng viên kiểm sát nhân dân tối cao.

Cũng trong ngày, các đòan đại biểu quốc hội họp tiếp để trao đổi về dự kiến nhân sự phó chủ tịch nước, thủ tướng, chánb án tóa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân.

Ngày mai, toàn thể đại biểu Quốc hội khóa 12 sẽ tiến hành bầu các chức vụ vừa nói.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.