Nhận định của ông Lê Hồng Hà về giới trí thức “yêu nước” trong và ngoài đảng


2006.01.07

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Công tác chuẩn bị cho Ðại Hội X, càng gần đến ngày Hội Nghị Trung Ương 13 khai mạc càng có nhiều dấu hiệu đáng ghi nhận. Về phía các nhân vật từng lãnh đạo trong Bộ Chính Trị, việc cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp tục lên tiếng và được một số báo dù chịu sự quản lý của nhà nước nhưng đã đăng tải phần nào cho thấy, càng gần đến Ðại Hội, tiếng nói ngay trong Ðảng đang dần lên cao cho dù theo lời ông Kiệt lề lối chuẩn bị Ðại Hội X này "vẫn như đã có sự định sẵn".

LeHongHa200.jpg
Ông Lê Hồng Hà. RFA PHOTO

Ðó là trong đảng, ngoài xã hội, những tiếng nói của giới trí thức "yêu nước" trong và ngoài đảng cũng đang được dư luận quan tâm, mà theo ông Lê Hồng Hà, một trong những nhà lý luận thực tiễn hàng đầu tại Việt Nam thì giới trí thức trong và ngoài đảng đang có "dũng khí". Vậy, vấn đề đó là những vấn đề gì, từ Hà Nội, ông Lê Hồng Hà đã dành cho Việt Hùng cuộc trao đổi, mời quí vị theo dõi:

Ông Lê Hồng Hà: 30 năm qua, ở nước Việt Nam nó vẫn diễn ra cuộc đấu tranh giữa nhà cầm quyền với những hoạt động của cả tầng lớp nhân dân. Hiện nay các nhà cầm quyền người ta cho rằng, cuộc đấu tranh ở đất nước Việt Nam, họ cho rằng đây là của các lực lượng cơ hội, các lực lượng bất mãn và thù địch, đấy là nhà cầm quyền người ta đặt cuộc đấu tranh dưới con mắt như thế.

Tức là một bên là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và một bên là các thế lực thù địch, đấy là cách đặt vấn đề của các "ông ấy".

Việt Hùng: Ðó là cái nhìn của cái gọi là "đỉnh cao trí tuệ loài người" . Thế với lý luận thực tiễn trong xã hội, cái nhìn đó ra sao thưa ông?

Ông Lê Hồng Hà: Tôi nhìn cuộc đấu tranh hiện nay ở trong đất nước Việt Nam là một cuộc đấu tranh giữa nhà cầm quyền và các tầng lớp nhân dân, mà lực lượng "tiền phong" trong các tầng lớp nhân dân ấy tức là:

- Giới trí thức khoa học. - Giới kinh doanh. - Những lực lượng tiến bộ trong các cơ quan nhà nước, nhất là ở cấp Trung Ương.

Tức là theo quan niệm của tôi, đây là một cuộc đấu tranh, tức là giữa một bên các lực lượng trong nhân dân mà "tiền phong" là 3 lực lượng, các nhà trí thức khoa học, các nhà kinh doanh, lực lượng tiến bộ trong các cơ quan nhà nước ở cấp cao và những người lâu nay có bài viết này bài kia phát biểu, nào là ông Trần Văn Hà, nào là Lê Ðăng Doanh, nào là Phan Ðình Diệu, nào là Hà Sĩ Phu, là Lữ Phương, Ðặng Văn Việt .

Trong các lực lượng trí thức yêu nước ấy người ta có bài viết, những người viết ấy là người ta đại diện, nói hộ tâm trạng, ý thức của hàng vạn, hàng chục vạn những trí thức ở trong nước vì một lý do này lý do khác mà người ta chưa viết được hay là chưa tiện viết.

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Thế đó là vấn đề thứ nhất mà giới trí thức tại Việt Nam đánh giá qua phần trình bày của ông Lê Hồng Hà. Vậy, nguyên nhân để đánh giá và khi đã biết được nguyên nhân đó rồi thì đường hướng đấu tranh của giới trí thức hay của những xu hướng chính trị đó ra sao, mời quí vị đón nghe trong một buổi phát thanh tới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.