UNDP chuyển giao cho Hà Nội chương trình DAD Vietnam


2005.10.10

Nguyễn Khanh, phóng viên đài RFA

Một tuần trước đây, Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc đã chuyển giao cho phía chính phủ Việt Nam các dữ liệu về viện trợ phát triển, được gọi tắt theo tiếng Anh là DAD Vietnam.

DADVietnam200.jpg
Web site của chương trình DAD Vietnam

Ông Jose Bendito, chuyên viên kinh tế của văn phòng UNDP tại Hà Nội có nhã ý dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn ngắn để giải thích về chương trình này. Cuộc nói chuyện do Nguyễn Khanh thực hiện từ Bangkok.

Nguyễn Khanh: Tại sao chương trình DAD Vietnam lại thành hình?

Jose Bendito: Tôi xin đưa ra 2 lý do để trả lời câu hỏi của ông. Lý do thứ nhất là chính phủ Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh việc minh bạch hóa hoạt động của chính quyền và cách hay nhất để chứng tỏ nỗ lực của mình là hoạt động chung với những nước và những tổ chức cấp viện.

Lý do thứ nhì là trong khoảng thời gian 10 năm vừa qua, Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc thu thập thông tin, dữ liệu về các dự án phát triển được thực hiện tại Việt Nam cũng như các dự án mới dành cho Việt Nam và những số liệu này được sử dụng trong các bản báo cáo ở Hội Nghị Tư Vấn Các Nhà Tài Trợ cho Việt Nam chứ không hề được phổ biến cho công chúng biết.

Bây giờ qua chương trình mới, tất cả mọi chuyện liên quan đến dự án, đến việc sử dụng các nguồn vốn viện trợ đều được công bố cho mọi người được biết. Đó 2 lý do chính của chương trình DAD Việt Nam.

Minh bạch nguồn vốn viện trợ

Nguyễn Khanh: Ông có thể nói rõ hơn là chương trình DAD Việt Nam sẽ giúp công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam như thế nào được không ạ?

Phía Việt Nam giải thích với tôi rằng chương trình sẽ giúp cho mọi người thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, vốn viện trợ có bao nhiêu, được thực hiện đến đâu và điều đó liên hệ trực tiếp đến công cuộc cải cách hành chính mà UNDP muốn thấy ở Việt Nam.

Jose Bendito: Rất tiếc câu hỏi này không nằm trong thẩm quyền của tôi để trả lời cho ông, vì việc đánh giá cuộc cải cách hành chính Việt Nam thuộc về một bộ phận khác.

Nhưng tôi có thể nói cho ông rõ là khi tôi thảo luận với chính phủ Việt Nam là làm sao có thể minh bạch về những nguồn vốn viện trợ, về các dự án đầu tư đang và sẽ được thực hiện ở Việt Nam thì chính phía Việt Nam nói với tôi rằng họ muốn công khai hóa tất cả mọi dữ liệu qua chương trình DAD Việt Nam.

Phía Việt Nam giải thích với tôi rằng chương trình sẽ giúp cho mọi người thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, vốn viện trợ có bao nhiêu, được thực hiện đến đâu và điều đó liên hệ trực tiếp đến công cuộc cải cách hành chính mà UNDP muốn thấy ở Việt Nam.

Tôi xin được nhắc lại là phía có Việt Nam muốn công bố các dữ liệu về viện trợ phát triển cho mọi người thấy, cho mọi người biết, và điều đó chắc chắn liên hệ đến các chương trình cải cách, kể cả cải cách về hành chính ở Việt Nam.

Cung cấp những dữ kiện mới nhất

Nguyễn Khanh: Người dân Việt Nam sẽ đặt câu hỏi là chương trình DAD sẽ giúp tôi biết những gì?

Jose Bendito: Trước hết, chương trình cung cấp dữ kiện cho người dân Việt Nam biết những chi tiết mới nhất, thường xuyên được cập nhật liên quan đến hoạt động của những quốc gia và những tổ chức cấp viện cho Việt Nam.

Các nước và các tổ chức cấp viện sẽ truy cập vào mạng, công bố cho mọi người biết họ đang hỗ trợ cho những dự án nào, số vốn trợ giúp là bao nhiêu, dự án đã được thực hiện đến đâu, đồng thời chương trình cũng cho mọi người biết có bao nhiêu nước, bao nhiêu tổ chức hỗ trợ cho từng dự án một, bao giờ sẽ được thực hiện, thời gian thực hiện kéo dài bao lâu.

Mọi người có thể theo dõi chương trình DAD Việt Nam bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh, hay nói cách khác, chương trình không phải chỉ dành cho các nhà tài trợ hay dành cho chính quyền Việt Nam, mà dành cho công chúng, ai muốn xem cũng được cả.

Thí dụ như người Việt Nam có thể truy cập vào và xem coi những nhà tài trợ muốn giúp những gì, đang làm gì ở Việt Nam và người dân ở các nước cấp viện, thí dụ như người dân Hoa Kỳ chẳng hạn, có thể truy cập vào để biết xem chính phủ Mỹ đang trợ giúp Việt Nam bao nhiêu tiền, được sử dụng vào những dự án nào.

Nguyễn Khanh: Xin cám ơn ông Jose Benito.

Thông tin trên mạng:

- Web site của chương trình DAD Vietnam

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.