Quốc tế cam kết viện trợ cho Việt Nam 3.7 tỷ đôla trong tài khóa 2006

2005-12-07
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Các định chế cấp viện quốc tế cam kết viện trợ cho Việt Nam 3 tỷ 700 triệu mỹ kim cho tài khóa 2006 để Việt Nam tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu nghèo đói, đồng thời cũng kêu gọi Hà Nội bài trừ tham nhũng.

Đây là kết quả hội nghị thường niên hai ngày của Nhóm Tư Vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, bao gồm các định chế tài trợ song phương hay đa phương cho Việt Nam.

Hội nghị kết thúc hôm nay với cam kết 3 tỷ 700 triệu đô la được coi là lớn nhất trứơc nay.

Nhật Bản vẫn là quốc gia chi viện hàng đầu cho Việt Nam tuy năm nay chỉ hứa 835 triệu đô la so với 902 triệu hồi năm ngóai.

Số tiền các nước trong Liên Hiệp Âu Châu gộp chung lại là 936 triệu đô la.

Một mặt đánh giá cao đà tăng trưởng kinh tế và thành quả xóa đói giảm nghèo của chính phủ Việt Nam trong năm qua, mặt khác các nhà tài trợ quốc tế khuyến khích Việt Nam cải thiện hệ thống hành chánh và quản trị nhà nước, đẩy mạnh công tác chống tham nhũng.

Hồi năm 2004, hội nghị Nhóm Tư Vấn Các Tổ Chức Tài Trợ cho Việt Nam cam kết 3 tỷ 400 triệu đô la cho năm 2005.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang