Việt Nam học hỏi kinh nghiệm giám sát ngân sách của Mỹ và Canada


2006.07.08

Quốc hội Việt Nam gửi một phái đoàn sang Hoa Kỳ và Canada học hỏi kinh nghiệm Quốc hội giám sát chính phủ sử dụng ngân sách.

Ðoàn cán bộ lãnh đạo và hoạch định chính sách Quốc hội Việt Nam vào tuần tới sẽ đi Hoa Kỳ và Canada để tìm hiểu kinh nghiệm của hai nước phát triển này về công tác giám sát sử dụng ngân sách và quản lý thuế.

Chuyến đi nằm trong khuôn khổ viện trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP nhằm giúp Việt Nam tăng cường năng lực làm việc của Quốc hội về các vấn đề liên quan đến việc quản lý ngân sách nhà nước.

Tham gia phái đoàn sẽ có một số thành viên đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Kinh tế-Ngân sách, cùng một số lãnh đạo vài ngành và địa phương.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.