Sản lượng công nghiệp Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2004


2004.07.19

Theo những thống kê vừa được công bố thì sản lượng công nghiệp Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao so với cùng thời kỳ năm ngoái. BTV Gia Minh của ban Việt ngữ hỏi thăm tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, một chuyên gia kinh tế hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh quốc về chi tiết và ý nghĩa của sự tăng trưởng ấy.

Bấm vào đây để nghe cuộc trao đổi này
Rightclick to download this audio

Gia Minh: Kính chào tiến sĩ Lê Mạnh Hùng (LMH). Trứơc hết, xin ông lựơc qua tình hình tăng trưởng sản luợng công nghiệp của Việt nam trong nửa đầu năm nay:

Lê Mạnh Hùng: Tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt được đã tăng 15.6% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Điều đó đã khiến cho chính quyền Hà Nội hy vọng rằng tốc độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp sẽ vượt quá kế hoạch dự trù.

Tuy nhiên việc tăng trưởng này không được đều. Trong lúc một số ngành và một số vùng tăng trưởng rất mạnh thì một số ngành và vùng khác có tốc độ tăng trưởng không đáng kể.

Gia Minh: Ông có thể cho biết thêm chi tiết về vấn đề này?

Lê Mạnh Hùng: Cũng như những năm trước, việc tăng trưởng này được dựa vào khu vực ngoài quốc doanh và khu vực dầu khí với tốc độ tăng trưởng lên đến 21.8% và 20.5%. So với những năm trước, công nghiệp quốc doanh trung ương đã phục hồi lại với tốc độ tăng trưởng đạt được 14.3% cao hơn các năm trước gần một phần năm. Tuy nhiên công nghiệp quốc doanh địa phương đã tăng trưởng rất chậm, chỉ đạt được 7% và đièu đáng lo ngại nhất là các ngành công nghiệp có vốn nước ngoài chỉ đạt được 12.6% thấp hơn cà công nghiệp quốc doanh.

Gia Minh: Thưa ông, những kết quả đạt được như vậy là đáng khích lệ lắm chứ?

Lê Mạnh Hùng: Điều khiến người ta nghi ngờ rằng những con số tăng trưởng như vậy không biết chính xác đến mức nào, là tốc độ tăng trưởng của sản lượng điện. Trên lý thuyết nếu sản lượng công nghiệp gia tăng 15% phần trăm thì sản lượng điện ít nhất cũng phải gia tăng với một tốc độ tương tự vì điện năng là một trong những nhập lượng chính của sản xuất. Tuy nhiên theo thống kê hiện nay thì sản lượng điện chỉ tăng lên có 12.1% mà thôi.

Ngoài vấn đề của ngành điện, việc phân tích thống kê cho thấy sản lượng của hầu hết những ngành sản xuất đồ tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng thấp. Đó cũng chính là lý do tại sao các ngành công nghiệp quốc doanh địa phương và công nghiệp có vốn nước ngoài gia tăng chậm hơn là các ngành khác. Tốc độ tăng trưởng của hai ngành này trong sáu tháng đầu năm nay là mức thấp nhất kể từ năm 2000 đến nay là một điều đáng lo ngại.

Gia Minh: Đáng lo ngại ở những điểm nào?

Lê Mạnh Hùng: Với họat động của ngành dầu khí tùy thuộc nhiều vào bối cảnh của kinh tế thế giới, sự sa sút của các ngành sản xuất phục vụ cho tiêu dùng của người dân báo hiệu rằng mức tiêu thụ có thể giảm sút trong sáu tháng tới và như vậy tốc độ phát triển kinh tế trong toàn quốc sẽ không đạt được những kết quả như mong muốn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.