Ông Vi Đức Hồi bị khai trừ khỏi Đảng, vì viết bài cổ võ dân chủ (phần 1)


2007.04.17

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Chấp nhận bị khai trừ đảng, bóc toàn bộ chức tước hiện đang nắm giữ tại Ban thường vụ huyện ủy, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đối với trường hợp ông Vi Ðức Hồi, bút danh Hữu Hãi chỉ vì ông đã có những liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Ðài và cổ võ cho tự do, dân chủ tại quê nhà qua một số bài viết đăng tải trên mạng Internet.

Nói chuyện với Việt Hùng của đài chúng tôi, từ Lạng Sơn, ông Vi Ðức Hồi kể lại:

Ông Vi Ðức Hồi: Tôi tên là Vi Ðức Hồi, uỷ viên ban thường vụ huyện ủy Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Tôi là Trưởng ban Tuyên giáo, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng ban Pháp chế huyện, đó là những chức vụ hiện tôi đang đảm nhiệm.

Năm nay tôi 51 tuổi, người dân tộc Tày, người miền Núi, tôi có 32 năm công tác và tính đến thời điểm hiện nay là 27 năm tôi sinh hoạt trong hàng ngũ đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Hùng: Thưa ông Vi Ðức Hồi, theo những thông tin chúng tôi ghi nhận được, các cấp chính quyền đã biết được những bài viết của ông với bút danh Hữu Hãi đăng tải trên mạng Internet, ông có thể cho quí thính giả biết chuyện gì đã xảy ra với ông?

Ông Vi Ðức Hồi: Tôi có bài viết đăng tải trên mạng thì có thể một số người phát hiện, chuyện này tôi cũng không rõ lắm.. Có một hôm tôi đang làm việc thì có lời mời lên gặp Tỉnh uỷ. Tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng trên đường đi thì tôi cũng đã ngờ ngợ...., khi đến đấy là chỗ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Ban Tổ chức Chính trị Nội bộ họ đang chờ tôi.

Khi vào làm việc họ thông báo cho tôi biết là tôi có liên lạc với luật sư Nguyễn Văn Ðài, rồi tôi có một số bài viết trên mạng và thế là họ "phong tỏa" thông tin của tôi và bắt đầu họ khai thác những bài viết của tôi trên mạng... Việt Hùng: Hôm đó là thời gian nào thưa ông?

Ông Vi Ðức Hồi: Hôm đó là ngày 26-03. Tôi được mời đi làm việc và thẩm vấn kể từ ngày 26-03 cho đến ngày 30-03.

Tôi có bài viết đăng tải trên mạng thì có thể một số người phát hiện, chuyện này tôi cũng không rõ lắm.. Có một hôm tôi đang làm việc thì có lời mời lên gặp Tỉnh uỷ. Tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng trên đường đi thì tôi cũng đã ngờ ngợ...., khi đến đấy là chỗ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ - Ban Tổ chức Chính trị Nội bộ họ đang chờ tôi.

Việt Hùng: Diễn tiến những buổi làm việc đó như thế nào thưa ông?

Ông Vi Ðức Hồi: Diễn tiến chủ yếu là họ khai thác những việc làm của tôi, những bài viết của tôi. Sau khi họ khai thác hết những bài viết đó rồi họ đề nghị tôi nói rõ quan điểm, chính kiến của tôi trên những bài viết ấy. Họ thẩm vấn tôi về những bài viết đó...

Việt Hùng: Ông nói họ đã tìm thấy những liên lạc của ông với luật sư Nguyễn Văn Ðài? Họ có đưa ra những bằng chứng gì cụ thể hay không?

Ông Vi Ðức Hồi: Có, nói chung là họ nắm được nhiều tình tiết cụ thể chẳng hạn như hôm tôi xuống Hà Nội gặp luật sư Nguyễn Văn Ðài là họ cũng biết về những tình tiết đó. Tôi cũng thành thật trình bày hết vì thực ra những vấn đề này chúng tôi đã nung nấu từ lâu rồi, những tư duy đòi mở rộng dân chủ đã có trong tôi lâu rồi vì vậy cho nên tôi có liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Ðài và sau đó họ biết hết, hôm đó họ cũng làm rõ hết những liên hệ đó...,

Về phía tôi, tôi cũng thành thật trình bày hết quan điểm của cá nhân tôi và quan điểm của tôi với họ.

Việt Hùng: Buổi làm việc hôm 26-03 của ông với Tỉnh uỷ tỉnh Lạng Sơn là có sự hiện diện của Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ từ Trung ương về...

Ông Vi Ðức Hồi: Từ Trung ương thì tôi không rõ..., chắc là họ "ở ngoài" thôi, họ không vào cuộc, ở trong số những người đó tôi thấy có Trưởng ban Tổ chức, phó ban tổ chức cùng toàn thể mọi người Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, họ đã làm việc với tôi trong suốt 1 tuần lễ.

Họ nói rằng " tôi vi phạm rất là nghiêm trọng bởi vì tôi đang là ủy viên Thường vụ Huyện ủy, phụ trách công tác Tuyên huấn tuyên truyền của đảng ở một địa phương cho nên có thể nói tôi vi phạm rất nghiêm trọng..."

Về phía tôi nếu mà đối chiếu theo Ðiều lệ đảng thì tôi vi phạm, tôi cũng chấp nhận là ra khỏi đảng. Tôi cũng nói cho họ rõ tư tưởng của tôi đã thấm nhuần từ lâu rồi, từ thời bác Trần Ðộ (Trung tướng), rồi bác Hoàng Minh Chính... và từ đó cho đến bây giờ, lẽ ra tôi cũng định lúc nào đó sẽ xin nghỉ hưu trước tuổi rồi mới viết bài lên tiếng, thế nhưng vì thấy bức xúc với những vấn đề của đất nước, rồi gặp luật sư Nguyễn Văn Ðài cũng thấy có những khích lệ... và thời cơ đến như vậy nên tôi đã viết bài cổ võ cho dân chủ.

Họ chỉ bảo là tôi đã vi phạm nghiêm trọng. Tôi cũng tự nhận thấy tôi vi phạm. Họ yêu cầu tôi tự nhận hình thức kỷ luật nào thì tôi cũng nhận cho mình hình thức khai trừ khỏi đảng, cách chức các chức vụ của tôi, đấy là chiểu theo điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam là tôi vi phạm.

Việt Hùng: Như vậy sau 1 tuần làm việc họ thông báo với ông như thế nào?

Ông Vi Ðức Hồi: Họ thông báo cho tôi về nhà tạm nghỉ chờ giải quyết, họ yêu cầu tôi không được liên lạc, họ bắt tôi cam kết không được liên lạc với những nhà dân chủ đối kháng, tóm lại là phải giữ bí mật...

Ðến tuần tới Ban Thường vụ huyện uỷ sẽ họp, Ban chấp hành huyện uỷ sẽ họp để chính thức khai trừ tôi ra khỏi đảng và cách chức tất cả những chức vụ hiện tôi đang đảm nhiệm. Hiện nay thì tôi đang chờ quyết định của Tỉnh uỷ vì tôi là thuộc sự quản lý của Tỉnh uỷ.

Việt Hùng: Tức là hôm 30-03 ngày cuối cùng làm việc họ có nói là khai trừ đảng và cách chức toàn bộ những chức vụ ông đang đảm nhiệm hay không?

Ông Vi Ðức Hồi: Họ chỉ bảo là tôi đã vi phạm nghiêm trọng. Tôi cũng tự nhận thấy tôi vi phạm. Họ yêu cầu tôi tự nhận hình thức kỷ luật nào thì tôi cũng nhận cho mình hình thức khai trừ khỏi đảng, cách chức các chức vụ của tôi, đấy là chiểu theo điều lệ đảng Cộng sản Việt Nam là tôi vi phạm.

Việt Hùng: Ông có cho rằng ông là một người can đảm, bởi vì từ trước đến nay có thể nói những đảng viên đảng cộng sản khi gặp những chuyện như vậy hiếm người dám nhận lãnh trách nhiệm về việc làm của mình?

Ông Vi Ðức Hồi: Tất nhiên rồi, tôi nghĩ rằng việc làm của tôi là tôi dám làm đối với đảng cộng sản, nếu đối chiếu theo điều lệ đảng thì vi phạm, nhưng tôi dám nhận. Tôi rất là thanh thản và thoải mái để nhận những hình thức kỷ luật đối với mình và dám nhận trách nhiệm trước những việc làm của mình.

Việt Hùng: "Dám nhận lãnh mọi hình thức kỷ luật chỉ vì lên tiếng trình bày quan điểm đối với tiến trình dân chủ tại Việt Nam" đó là lời ông Vi Ðức Hồi, thường vụ huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.

Nguyên do nào, động lực nào mà thời gian gần đây ghi nhận hiện tượng "xé rào" từ vùng cấm hay nói đúng hơn là nội tình đảng đang có những "đổ vỡ" về tư tưởng, về lý luận. Trong buổi phát thanh tới ông Vi Ðức Hồi sẽ tiếp tục trình bày về cái nhìn của một đảng viên, một cán bộ tuyên truyền của đảng tại tỉnh Lạng Sơn về tình hình chính trị hiện nay, mời quí vị nhớ đón nghe.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.