Việt Nam thông qua danh sách ứng cử viên Quốc hội khóa 12


2007.04.16

Party10Leaders200.jpg
AFP PHOTO

Tính đến tối hôm qua, 64 tỉnh thành cả nước đã hòan thành công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và thành phần ứng viên, các địa phương đã lập danh sách gồm 712 ứng cử viên trong tổng số 1155 người ghi tên trong danh sách sơ bộ.

Nếu tính luôn cả 165 ứng cử viên do các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở trung ương giới thiệu, thì danh sách chính thức gồm 877 ứng cử viên, trong đó có 200 người tự ứng cử, để cử tri cả nước sẽ bầu chọn 500 đại biểu quốc hội khóa tới.

Trước ngày 25 tháng 4, hội đồng bầu cử công bố danh sách ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử và từ ngày mồng 3 đến 16 tháng 5, các ứng cử viên sẽ tiếp xúc với cử tri của đơn vị mình để vận động tranh cử.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.