Mức độ quan trọng của đại hội Đảng lần thứ 10


2006.04.20

Gia Minh, phóng viên đài RFA

Đại hội Đảng lần thứ X đang diễn ra tại Hà Nội là sự kiện chính trị đang được nhiều giới quan tâm, chú ý do mức độ quan trọng của nó đối với đường lối, chính sách tại Việt Nam trong mấy năm tới.

Party10Meeting200.jpg
Đại hội Đảng lần thứ 10 khai mạc tại Hà Nội hôm 18-4-2006. AFP PHOTO

Gia Minh hỏi chuyện chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, người Mỹ gốc Việt, hiện đang về làm việc ở Hà Nội, về kỳ đại hội Đảng X. Trước hết ông nhận định về mức độ quan trọng của lần đại hội này.

Ông Bùi Kiến Thành: Đại hội này cực kỳ quan trọng vì Việt Nam đang đối mặt với việc hội nhập; gia nhập WTO. Đây là tổ chức có 149 quốc gia và nước nào cũng vì sự phát triển của họ, nên Việt Nam phải có đối sách khi hội nhập vào đó. Việt Nam phải thu hút cho được nhân tài thì Đảng phải có chính sách cần thiết.

Gia Minh: Ông nhận những nhiệm vụ đề ra có khác gì trước đây và phục vụ cho nhu cầu phát triển?

Ông Bùi Kiến Thành: Điều tôi thấy quan trọng nhất là quyết tâm lớn hơn về phát huy nội lực, phát huy tự do dân chủ không phải chỉ riêng trong Đảng mà cả trong dân. Đây là điều tiến bộ hơn.

Gia Minh: Việc đó được thực thi thế nào?

Ông Bùi Kiến Thành: Phải thu hút mọi thành phần nó rõ nét hơn; còn có vấn đề thu hút những người ngoài Đảng: có tài có đức thì có thể mời vào.

Gia Minh: Làm sao có phản biện có những tiếng nói khác nhau?

Bạn nghĩ gì về mức độ quan trọng của đại hội Đảng lần thứ 10? Mọi email xin gửi về Vietweb@rfa.org

Ông Bùi Kiến Thành: Nêu theo dõi ông thấy có nhiều góp ý không phải chỉ từ Đảng.

Gia Minh: Ông thấy việc thực hiện thế nào?

Ông Bùi Kiến Thành: Do sức ép từ nhân dân và xu thế. Đây là tiền đồ của đất nước.

Gia Minh: Mức độ quan tâm cảu mọi tầng lớp nhân dân thế nào?

Ông Bùi Kiến Thành: Nhiều người dân bình thường nói chung thì họ vẫn chưa tin vào Đảng; thế nhưng một số nhà trí thức thì họ đã góp ý cho Đảng rồi. Đảng phải nghe, không nghe không đuợc.

Gia Minh: Có ý kiến nói là do đấu đá trong nội bộ mà mới vở lở ra những vụ tham nhũng lớn như vụ PMU18?

Ông Bùi Kiến Thành: Đảng nào thì cũng có đấu đá nội bộ. Thế nhưng do tình thế mà những vụ việc tham nhũng phải được nêu ra. Tham nhũng là do cơ chế Việt Nam hiện nay. Do vì tiền đồ của mình nên Đảng phải làm thôi.

Gia Minh: Tại kỳ họp lần này ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng tham nhũng là kẻ thù của đảng, trước đây ông từng nói tham nhũng là quốc nạn, nhưng vì sao tình hình tham nhũng vẫn ngày càng nhiều hơn?

Ông Bùi Kiến Thành: Không phải ông Mạnh mà kỳ trước ông Lê Khả Phiêu cũng có nói; nhưng nay cái nguy hiểm là tham nhũng hầu như đã cơ chế hoá, từ trên xuống đều có tham nhũng; đây là vấn đề quan trọng.

Gia Minh: Phải thay đổi cơ chế đó thế nào?

Ông Bùi Kiến Thành: Phải xử lý cái gốc thanh lý toàn bộ việc này trong cơ thể đảng. Điều này đã ăn sâu và trong mọi cấp đều có tham nhũng cho nên trước hết phải xây dựng tình thần phục vụ vì tinh thần này nay xuống yếu kém quá nhiều.

Gia Minh: Mức độ cần thiết của tiếng nói đối lập với Đảng trong tình thế hiện nay thế nào?

Ông Bùi Kiến Thành: Cần thiết; thế nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa cho điều đó. Mà những người có tâm kuyết phải xem có tiếng nói thích hợp ra sao và đó là việc cần phải làm.

Gia Minh: Xin cám ơn ông Bùi Kiến Thành.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.