Hà Nội cho phép các ngân hàng nứơc ngòai được ký thác ở hải ngọai


2004.04.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Ngân hàng nhà nứơc Việt Nam cho phép các chi nhánh ngân hàng nứơc ngòai và các ngân hàng liên doanh được rộng quyền mở trương mục ký thác tại các nhà băng hải ngọai.

Đây là quyết định mới vì lâu nay mọi ngân hàng chi nhánh của nứơc ngoài và ngân hàng liên doanh đang họat động ở Việt Nam chỉ được ký thác tối đa 30% tiền và 10% tổng vốn vào các ngân hàng ở nứơc ngòai.

Bên cạnh đó, một qui định khác cũng sẽ được giải tỏa, và từ nay ngân hàng nhà nứơc không còn buộc các doanh nghiệp nứơc ngòai phải ký gởi 15% tổng vốn đầu tư khi khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.