ASEAN, Úc và New Zealand muốn thành lập vùng miễn thuế

1999-09-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - ASEAN, Australia và New Zealand hôm nay đã đồng ý thành lập một nhóm tác vụ cấp cao để nghiên cứu việc thành lập vùng tự do mậu dịch dự trù sẽ thực hiện vào năm 2010. Các nước trong ASEAN đã tiến hành những bước đầu tiên trong việc thành hình vùng mậu dịch "miễn thuế". Từ đầu tháng Giêng năm 2000, 6 nước sáng lập ASEAN sẽ giảm thuế nhập khẩu nhiều loại sản phẩm nông nghiệp và chế biến xuống, theo đó giá biểu tối đa sẽ không quá 5%. Các bộ trưởng cho biết mục đích của nhóm tác vụ đặc biệt này là nghiên cứu xem là 2 quốc gia Australia và New Zealand có được tham dự luôn vào trong vùng tự do mậu dịch theo dự liệu sẽ thực hiện vào năm 2010 hay không. Công tác nghiên cứu này sẽ kéo dài trong vòng 12 tháng. 10 quốc gia ASEAN, Australia, New Zealand mỗi nước cử một người vào trong nhóm tác vụ, cầm đầu bởi Thủ tướng Philippine Cesar Virata.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang