Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục sút giảm

1999-12-09
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nguồn tin từ Hà Nội hôm qua cho biết tính đến ngày 15-11 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép cho thêm 62 dự án của đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 268.320.000 đôla. Các số liệu này cho thấy so với năm ngoái, năm nay số dự án giảm 7,2%, nhưng tăng 48,2% về tổng giá trị. Ngoài ra, còn hai dự án trị giá 170 triệu đôla khác sẽ được cấp giấy phép. Riêng Hà Nội năm nay thu hút được 43 dự án của đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 400 triệu đôla. So với năm ngoái, số dự án giảm 6,6% và tổng giá trị giảm 40%.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang