Lào hứa cải tổ kinhtế để được lòng các nước cấp viện

2000-11-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một viên-chức cao-cấp của nước này khẳng-định là Lào vẫn nhất-quyết đi theo con đường đổi mới về kinh tế. Trả lời những quan-tâm của quốc-tế và nhất là của các nước cấp viện, bộ-trưởng Tài-chính Bounhang Vorachit công-nhận là Lào cần phải tăng tốc-độ cải tiến kinh tế, ổn-định đồng kip, cầm được lạm-phát và cân-bằng ngân-sách. Ông nói rằng Viêng Chăn đồng-ý cần tư-nhân-hóa nền kinh tế và trong mục-đích này, thủ-tướng Lào đã ra quyết-định giảm bớt các thủ-tục phiền nhiễu, ra luật chống tham-nhũng và đưa ra những đạo-luật nhằm làm trong sáng hơn các quyết-định về kinh tế, đầu tư. Dù Chương-trình phát triển Liên-hiệp-quốc có khen là Lào đã giảm nghèo được khoảng 3% một năm trong suốt thập niên 90, các nước cấp viện và Liên-hiệp Âu-châu vẫn cho là còn nhiều sự mù mờ và thiếu sự thanh-lý trong các dự-án kinh tế và tài-chánh của xứ này

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang