ĐỨC XÓA MÓN NỢ 19,600,000 ĐÔLA CHO VIỆT NAM

1999-05-19
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Một viên chức cao cấp bộ tài chánh Việt Nam cho biết Việt Nam và Đức vừa ký kết một hợp đồng nhằm giải quyết những khoản nợ về thương mãi của Việt Nam đối với Đức. Đây lần ký kết thứ nhì, qua đó Đức đồng ý xóa các món nợ trị giá 19,600,000 đô la cho Việt Nam, với điều kiện là Hà Nội phải góp 30% tiền vốn vào 3 dự án về môi sinh. Lần xóa nợ thứ nhất được ký vào năm 1997, khi đó Đức tha số tiền nợ 21,800,000 mỹ kim cho Việt Nam, bù lại Việt Nam phải bỏ ra 30% tiền vốn để cải thiện hệ thống thoát nước ở thành phố Vinh, và xây dựng một nhà máy khử rác cho một cơ sở hóa học ở tỉnh Việt Trì.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang