PHẬT GIÁO HÒA HẢO VIỆT NAM HỌP ĐẠI HỘI

1999-05-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Lần đầu tiên trong nhiều năm nay, giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo quốc doanh ở Việt Nam tổ chức một đại hội tại tỉnh An Giang, để bầu ban trị sự. Một viên chức chính phủ thuộc Ủy Ban Tôn Giáo của Việt Nam cho biết 160 ủy viên của Phật Giáo Hòa Hảo đã họp bầu 11 vị đại diện vào ủy ban điều hành với nhiệm kỳ 5 năm. Vẫn theo lời viên chức trên, ủy ban này có nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát để biết chắc là các tín đồ đạo Hòa Hảo không đi ngược lại đường lối chính sách của Hà Nội. Tưởng cũng nên nhắc lại Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam do giáo chủ Huỳnh Phú Sổ sáng lập năm 1939 ở An Giang. Ông Huỳnh Phú Sổ bị Việt Cộng giết năm 1946. Hiện có khoảng 12 ngôi chùa Hòa Hảo trên toàn quốc, nhưng đa số tín đồ ít đi tới chùa mà chỉ thờ phượng cúng tế ở nhà. Theo báo cáo về tôn giáo mới đây của Liên Hiệp Quốc, nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng các quyền căn bản về tự do tín ngưỡng của người dân.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang