MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HỌP ĐẠI HỘI LẦN THỨ 5

1999-08-26
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Hôm nay, tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Việt Nam là Mặt trận tổ quốc Việt Nam khai mạc đại hội lần thứ 5 tại Hà Nội với sự hiện diện của 621 đại biểu trong nước và một số người Việt ở hải ngoại. Đại hội sẽ kiểm điểm hoạt đôảng của MTTQVN từ năm 1994 đến nay, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 1999 Ờ 2004, theo những nghị quyết của đảng.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang