Các công ty ngoại quốc tại Việt Nam phải bán 80% ngoại tệ dự trữ


1998.10.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Tờ Sàigòn Times , hôm qua, cho hay ngân hàng nhà nước Việt Nam đã công bố một danh sách gồm 225 công ty ngoại quốc đầu tư thuộc diện phải bán ra phần lớn nguồn ngoại tệ của họ giữ trong các trương mục ngân hàng . Đó là những công ty được chính phủ bảo đảm về ngoại hối . Do đó, trong vòng 15 ngày, kể từ khi số ngoại tệ của những công ty này được ký thác trong các trương mục , những công ty ấy phải đổi ít nhứt là 80 phần trăm số ngoại tệ đó ra tiền Việt Nam . Những tổ chức từ thiện sẽ được yêu cầu bán tất cả những tồn khoản ngoại tệ của họ cho những ngân hàng thương mại .Tuy nhiên, những công ty không được chính phủ bảo đảm về ngoại hối sẽ không bị chi phối bởi luật mới này .Ngân hàng nhà nước Việt Nam giải thích rằng mục tiêu của luật lệ này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng mua ngoại tệ của những công ty khách hàng .

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang