BỊ TỒN ĐỌNG QUÁ NHIỀU, NGÀNH THAN VIỆT NAM CẰT GIẢM SẢN XUẤT

1999-05-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tổng công ty than đá Việt Nam đề ra kế hoạch cắt giảm sản xuất trong ba tháng để thanh toán hết số than tồn đọng đã lên tới hơn 3 triệu tấn. Một viên chức của công ty cho biết bắt đầu từ tháng Sáu đến tháng Chín, mọi kế hoạch khai thác phải được giảm thiểu, như vậy số lương than sản xuất năm nay chỉ còn 8 triệu tấn thay vì 14 triệu như năm 1998. Vẫn theo lời viên chức trên, Tổng Công Ty Than Đá Việt Nam với trên 80.000 công nhân, sẽ phải chi ra 12 tỷ đồng một tháng, tương đương với 860.000 đô la, để trả lương cho khoảng 50.000 thợ bị ảnh hưởng của kế hoạch giảm sản xuất ba tháng này.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang