CSVN: SẼ KỶ LUẬT NẶNG NHỮNG ĐẢNG VIÊN KHÔNG THÀNH THẬT ỘPHÊ VÀ TỰ PHÊỢ

1999-06-27
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tờ Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài nói rằng trong chiến dịch Ộphê và tự phêỢ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tiến hành, tất cả các công chức và đảng viên nào không thành thật khai báo, phải chịu biện pháp kỷ luật nặng nề. Bài báo nói trên do một cán bộ hồi hưu viết và đăng trên trang nhất tờ Hà Nội Mới. Thời gian gần đây, nhiều trường hợp đảng viên, viên chức Nhà Nước tham nhũng và lạm dụng quyền hành đã bị khui ra, gây phương hại tới uy tín của Đảng Cộng Sản. Vì vậy, tháng trước, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Lê Khả Phiêu, đã phát động một chiến dịch kéo dài hai năm nhằm trong sạch hóa hàng ngũ. Trên thực tế thì rất ít cán bộ, hay đảng viên ở các chức vụ quan trọng, hoặc giới chức địa phương, chịu công khai tự phê và nhìn nhận là đã làm những điều sai trái như tham nhũng, hối lộ, phí phạm của công, chỉ khi nào bị phát giác ra với đầy đủ bằng cớ thì họ mới đành phải chấp nhận mà thôi.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang