Việt Nam: thêm 10 luật mới chính thức có hiệu lực


2007-01-01
Share

Bắt đầu vào ngày hôm nay, 10 luật mới được Quốc hội Việt Nam thông qua trong năm 2006 chính thức có hiệu lực.

Đó là Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Công nghệ thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bảo hiễm xã hội, Luật Luật sư, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chứng khóan.

Tuy nhiên theo thông lệ của Việt Nam, dù có hiệu lực vào ngày hôm nay nhưng trên thực tế, các bộ luật này còn phải đợi các văn bản như nghị định, thông tư thi hành do các Bộ và các ban ngành liên hệ của chính phủ ban hành thì mới có thể áp dụng được.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang