រលក​ធាតុ​អាកាស​ផ្សាយ

អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

លោក​អ្នក​នាង អាច​បើក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី តាម​រយៈ​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី ឬ Shortwave (SW) តាម​កម្រិត និង​កម្ពស់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ម៉ោង (កម្ពុជា)រលកធាតុអាកាសខ្លី
ព្រឹក ៥:៣០-៦:៣០ ១៣.៧៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២២ ម៉ែត្រ​
យប់ ៧:៣០-៨:៣០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ
យប់ ៩:៣០-១០:០០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ និង ៧.៥២០គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ៤០ ម៉ែត្រ
ព័ត៌មាន (26)
Share

អ្នក​អាន​អនាមិក

ពី ភ្នំពេញ

ខ្ញុំបាទចង់ស្តាប់ផ្ទាល់នូវមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៍ដូចជាមតិ អន្តជាតិ ដែលបានផ្សាយតាមវិទ្យុ អាស៊ីសេរី មានតែវិទ្យុអាស៊ីសេរីទេដែលហ៊ាននិយាយអ្វី ដែលមានភាពពិត ដែលស្ថិតនៅលើ និង ជុំវិញពិភពលោក ដោយមិនមានការភ័យឬបារម្ភ ឬហានិភ័យផ្សេងៗ ដល់ខ្លួន ។ ខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនដែលខាន ជាពិសេសស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកាលនេះឯងដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានសភាពច្របូកច្របល់ ដូចនេះខ្ញុំសូមវិទ្យុអាស៊ីសេរីជួយសំរួលឲ្យខ្ញុំបាទបានស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសនេះផងចុះ បាទ! អរគុណ ៕

Nov 10, 2019 06:46 PM

Phalla Meak.

ពី Phnom Penh

Dear Sir/Madam.
I'm Phalla Meak, an RFA listener. I'm now sending you my message, on purpose would like you to help me some problems to solve, they are:
1. I haven't been able to download the Adio Broadcast Program/News for the date (WED. 14/4/2015, 19:30) into my Android X8, at all.
2. I haven't been able to open the phrase written: Listen to the Sound in your website on my Android X8 yet!
Whether, totally, what are the problems to my Android Mobile or Your Broadcast Website causing, and hs o, how could I do?
Well, however, thank you ahead for your help, and I'm sorry for disturbing you if I really do like that to you!
Best regard, Phalla Meak.

Apr 14, 2015 04:02 PM

Sokan chamroeun

ពី Takhmao

ខ្ញុំសូមសួរមួយ ថ្ងៃមិញម៉ោង ១រសៀល ខ្ញុំបានមើលប៉ុស្តិ C-SPAN របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានផ្សាយកម្មវិធីទូទស្សន៏អាស៊ីសេរីជាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយខ្ញុំបានចាំមើលរហូតដល់ម៉ោង ៩យប់ ប៉ុន្តែមិនមានផ្សាយទូទស្សន៏អាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសោះ ហេតុអ្វី? ជួយទាក់ទងខ្ញុំតាមFacebook www.facebook.com/funylakeup

Sep 27, 2014 11:06 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

ខ្ញុំចង់ឲ្យនាយករដ្ឌកន្ត្រីខ្មែរឆ្លើយនិងសំនួររបស់យុវជនថាតើគាត់ធ្វើនាយករដ្ឌមន្ត្រីបំរើយួនប្ញុបំរើខ្មែរ​???

Aug 11, 2014 09:19 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

ខ្ញុំចង់ឲ្យនាយករដ្ឌកន្ត្រីខ្មែរឆ្លើយនិងសំនួររបស់យុវជនថាតើគាត់ធ្វើនាយករដ្ឌមន្ត្រីបំរើយួនប្ញុបំរើខ្មែរ​???

Aug 11, 2014 09:14 AM

មើល​មតិ​ទាំង​អស់.

គេហទំព័រ​ទាំងមូល