ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ជនភៀសខ្លួន និង​អ្នកសុំ​សិទ្ធិជ្រកកោន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ អាស៊ីសេរី
2020-06-22
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព
ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ជនភៀសខ្លួន និង​អ្នកសុំ​សិទ្ធិជ្រកកោន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩។ (ប្រភពទិន្នន័យ៖ UNHCR)
ក្រាហ្វិកព័ត៌មាន៖ ជនភៀសខ្លួន និង​អ្នកសុំ​សិទ្ធិជ្រកកោន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩។ (ប្រភពទិន្នន័យ៖ UNHCR)
RFA
ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល