វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន​៖ ការជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​បរទេស

2020-01-31
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​៖ វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន៖ ការជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​បរទេស (ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០)
ក្រាហ្វិក​ព័ត៌មាន​៖ វីរ៉ុស​កូរ៉ូណា​ប្រភេទ​ថ្មី​នៅ​ចិន៖ ការជម្លៀស​ពលរដ្ឋ​បរទេស (ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២០)។ ក្រាហ្វិក៖ AFP

ព័ត៌មាន (0)
Share
គេហទំព័រ​ទាំងមូល