វីដេអូ

តុលាការចាត់ទុករបាយការណ៍ដោះបន្ទុកមេធាវីលោក កឹម សុខា «ជាការភូតភរ»

2024-06-20

មេធាវីលោក កឹម សុខា សោកស្ដាយដែលចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍លើកយកភស្តុតាងដោះបន្ទុកតិចតួចមកអានក្នុងសវនាការ និងចាត់ទុករបាយការណ៍ដោះបន្ទុកជាច្រើន ជាការ «ភូតភរ»។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថា សវនាការនៅសាលាឧទ្ធរណ៍រយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកនេះ ជាការអូសបន្លាយលើរឿងក្ដីនយោបាយ។