វីដេអូ

អាជីវករត្អូញត្អែរពីការនាំចូលសាច់បង្កកធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃទីផ្សារក្នុងស្រុក

2024-02-26

អាជីវករលក់សាច់ និងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួនស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការនាំចូលសាច់បង្កកមកពីក្រៅប្រទេស ដើម្បីងាកមកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករនៅក្នុងស្រុក។ ស្ដាប់ និងទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះ៖ https://youtu.be/RoXbenw1dMA