វីដេអូ

ជីវិតរបស់កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ ជួបការលំបាកក្រោយបាត់បង់​ការងារ

2023-12-07

អតីតកម្មការិនីរោងចក្រ សិន តៃ ហ្គាមែន ខេមបូឌា (Zhen Tai Garment Cambodia) ដែល​ថៅកែរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារ កាលពី​​ខែមីនា ​អះអាង​ថា រោងចក្រ​បណ្តេញ​លោកស្រីចេញពីការងារ ដោយសារតែ​លោកស្រី​ចូលរួម​កិច្ច​ការងារ​សហជីព​។​ ​លោកស្រីថា ថៅកែគុំគួននិងសងសឹកលោកស្រី ដោយសារ​តែ​ការ​ចូល​រួម​តវ៉ា​ប្រឆាំងនឹងថៅកែ​រោងចក្រដែលបន្ត​ព្យួរ​ការងារ​កម្មករ​អស់​រយៈ ពេល៣ខែ កាលពីឆ្នាំ២០២២។ លោកស្រីថា ចាប់តាំងពីរោងចក្រ​បណ្តេញចេញ​ពី​ការងារមក លោកស្រី​ជួបការ​លំបាកផ្នែកជីវភាពជាខ្លាំង។ ​សូម​ទស្សនា វីដេអូ​នៃការ​តស៊ូរបស់លោកស្រី ដូចតទៅ៖