វីដេអូ

ទឹកជំនន់ បំផ្លាញកសិផល និងទ្រព្យសម្បត្តិ របស់់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបង

2023-09-29

ទឹកស្ទឹងសង្កែ នៅមិនទាន់ស្រកចុះនៅឡើយទេ ដោយបន្តហក់ឡើងកម្ពស់ជាង ១៤ម៉ែត្រ ដែលធ្វើឱ្យលិចលង់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅយតាមបណ្តោយដងស្ទឹងសង្កែ រាប់រយខ្នង។