វីដេអូ

លោក ហ៊ុន សែន សារភាពថាសិស្សជាច្រើន គ្មានលទ្ធភាពរៀនអនឡាញ

2021-09-01

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ហ៊ុន សែន ទទួលស្គាល់ និង​សារភាពជាលើកដំបូង​ ថា​សិស្ស​ជា​ច្រើន​ គ្មាន​លទ្ធភាព​រៀន​តាម​អនឡាញ តាំង​ពី​បិទ​សាលារៀន ជាងមួយឆ្នាំមកនេះ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​លោក ហ៊ុន សែន ទើបតែ​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ពេល​នេះ? តើ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​ ត្រូវ​ដោះស្រាយ​យ៉ាងណា ក្នុង​ស្ថានភាព​បែបនេះ? លោក មួង ណារ៉េត រាយការណ៍​ផ្ទាល់អំពីព័ត៌មាននេះ៖