វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​​មាន​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​លីយ៉ុងផាត់​សម្ដែង​ការ​អស់​សង្ឃឹម​លើ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ

2022-08-08

ប្រជាពលរដ្ឋ​​មាន​ជម្លោះ​ដី​ធ្លី​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុន​លីយ៉ុងផាត់​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ ថ្លែង​ថា​ពួកគាត់​អស់​សង្ឃឹម​នឹង​អាជ្ញាធរ​ពាក់​ដែល​មិន​អាច​រក​ដំណោះ​ស្រាយ និង រក​យុត្តិធម៌​ជូន​ពួក​គាត់​បាន​។