វីដេអូ

ពលរដ្ឋសហគមន៍បឹងតាមោកព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់មុខរបរ និងផ្ទះសម្បែងក្រោយលុបបឹង

2022-09-27

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​សហគមន៍​បឹងតាមោក​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​ការ​បាត់បង់​មុខរបរ និង​ផ្ទះ​សម្បែង​ក្រោយ​ពេល​មាន​ការ​ចាក់​ដី​លុប​បឹង​មក​ដល់​ក្រោយ​ផ្ទះ​ពពួក​គាត់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែ​កញ្ញា។ ពពួក​គាត់​បន្ត​ថា​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បឹង​តាមោក​បដិសេធ​មិន​ទទួល​យក​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដ្ឋាន ដោយ​សារ​តែ​កា​ផ្លាស់​ប្ដូរ​នោះ​គ្មាន​តម្លា​ភាព និង​មិន​អាច​ទទួល​យក​បាន។ សហគមន៍​បឹង​តាមោក​នឹង​បន្ត​ស្នើ​សុំ​កិច្ចអន្តរាគមន៍​ពី​លោក​នាយ​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បន្ត​ទៀត​រហូត​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​សមរម្យ​ជូន​ពួក​គាត់៕