វីដេអូ

អ្វីខ្លះ​ដែល​គេ​អាច​រំពឹង​ទុក​ពី​ជំនួប​រវាង ហ៊ុន ម៉ាណែត និង​មេ​អង្គការ សហប្រជាជាតិ?

2023-09-22

ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា ប្រកាស​ថា ក្នុង​ដំណើរ​មក​ចូលរួម​មហាសន្និបាត​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹង​មាន​កិច្ចប្រជុំ​ទ្វេភាគី​ជាមួយ​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ លោក អង់តូនីញ៉ូ ហ្គោទែរ៉េស។ អ្វី​ខ្លះ​ដែល​គេ​អាច​រំពឹង​ទុក​ពី​ជំនួប​រវាង​លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត និង​មេ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​រូបនេះ?