វីដេអូ

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនចលនាមាតាធម្មជាតិដោយភ្ជាប់ពួកគេជាមួយលោកអាឡិច

2024-06-11

តុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្តសាកសួរសកម្មជនការពារបរិស្ថានដោយភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេជាមួយសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញ លោក អាឡិច ហាន់ដ្រូហ្គន់សាឡេស ដេវិតសុន (Alejandro Gonzalez Davidson) ថាជាមេខ្លោងធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល។ ទោះជាយ៉ាងណាសកម្មជនការពារបរិស្ថានច្រាលចោលការចោទប្រកាន់នេះ ហើយពួកគេថាសកម្មភាពការពារបរិស្ថានកន្លងមកគឺបានបង្ហាញភាពស្អាតស្អំជាសាធារណៈ។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/environment/mother-nature-at-pp-municipal-court-06112024013723.html