វីដេអូ

អាជ្ញាធរប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមកូដករណាហ្គាវើលដ៍ ដែលបន្តទាមទារដំណោះស្រាយ

2022-03-20

អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ​ប្រើ​អំពើហិង្សាលើ​ក្រុមកូដករណាហ្គាវើលដ៍​ (NAGAWorld)​ ដែល​បន្ត​ទាមទារ​សិទ្ធសេរីភាព​ក្នុង​កន្លែង​ធ្វើការ​នៅ​ក្បែរអគារ​ក្រុមហ៊ុនបនល្បែងណាហ្គាវើលដ៍​នៅថ្ងៃទី២០មីនា​។ អាជ្ញាធរ​បាន​រុញច្រាន​ ស្រែក​សម្លុត​ និង​ចាប់​បង្ខំក្រុមកូដករ​ឱ្យ​ឡើងរថយន្តក្រុង​ទៅ​ទីលានប្រជាធិបតេយ្យ​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​។ លោក មាន ឫទ្ធិ រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ៖

គេហទំព័រ​ទាំងមូល