វីដេអូ

ម្ចាស់អង្គរនឹកដល់ភូមិកំណើត ក្រោយរងការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំ

2023-12-02

ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិបុរាណក្នុងតំបន់អង្គរសោកសង្រេងនៅពេលនឹកដល់ភូមិកំណើតដែលធ្លាប់រស់នៅ ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន ពួកគេត្រូវជម្លៀសចេញទាំងបង្ខំ ដើម្បីទៅនៅកន្លែងថ្មី តាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា។