វីដេអូ

សេចក្ដីរាយការណ៍ពី​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក របស់លោក សេក បណ្ឌិត

2022-09-23

សេចក្ដី​រាយការណ៍​របស់​លោក សេក បណ្ឌិត នៅ​បុរី​ញូវយ៉ក(New York) ជុំវិញបាតុកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ អាមេរិកនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។​ ​​​​​»» Telegram: https://t.me/rfakhmer​ »» គេហទំព័រ https://www.rfa.org/khmer​ »» ហ្វេសប៊ុក (Facebook) https://www.facebook.com/rfacambodia​ »» យូធូប (YouTube) https://www.youtube.com/RFAKhmerVideo »» ទ្វីតធ័រ (Twitter) https://www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH​#RFAKhmer #Cambodia #វិទ្យុអាស៊ីសេរី #ខ្មែរ