វីដេអូ

​មតិ​ពលរដ្ឋ​ក្រៅ​ប្រទេស​ជុំវិញ​ការ​បោះឆ្នោត

2018-07-18

មតិយោបល់​ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ប្រទេស​កាណាដា​ លោក លី សុខា ជុំ​វិញ​ការ​បោះឆ្នោត។

ពាក្យ​គន្លឹះ
election_2018

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល