វីដេអូ

ពលរដ្ឋអាស្រ័យផលលើបឹងទំពុនព្រួយបារម្មពីរការបាត់បង់មុខរបរ

2022-11-23

ពលរដ្ឋ​ប្រកប​របរ​បេះដាំ​កញ្ឆែត ត្រកួន ភ្លៅ​កង្កែប​នៅ​បឹង​ទំពុន​សង្កាត់​ខណ្ឌ​ដង្កោ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​កំពុង​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ម​ខ្លាច​អាជ្ញាធរ​លុប​បឹង​ទំពុន​បាត់បង់​មុខរបរ​របស់​ខ្លួន​អាស្រ័យ​ផល​ជា​យូ​ឆ្នាំ ។ពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​ទី​នោះ​បាន​អោយ​ដឹង​ថា ពួក​គាត់​អាស្រ័យ​ផល​នៅ​លើ​បឹង​នេះ​អស់​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ ប្រសិន​បើ​អាជ្ញាធរ​លុប​បឹង​នេះ​ទៅ​នឹង​ធ្វើ​អោយ​ពួក​គាត់​បាត់​បង់​មុខ​របរ​ទាំង​ស្រុង​ពួក​គាត់​បន្ត​ថា​ពួក​គាត់​ពិបាក​រក​ទីតាំង​ផ្សេង​សម្រាប់​ដាំ​ដំណាំ​ទាំង​នេះ  ហើយ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ពួក​គាត់​គ្មាន​របរ​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ​នៅ​លើ​ទឹក​ទាំង​នេះ​ដែរ៕