វីដេអូ

កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី​សម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០

2020-11-30

មាតិកាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ ១. អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព​ប្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ពីវិធីការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ២. សម្ភាសន៍​បណ្ឌិត មាស នី ជុំវិញវិធានការរដ្ឋាភិបាល និងពលរដ្ឋ ខណៈ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ​រាលដាល​ដល់​សហគមន៍

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa tv november 2020

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល