វីដេអូ

​អ្នក​ដឹកនាំ​បាតុកម្ម​​ថា​លោក​ ​ហ៊ុន ម៉ាណែត​ ​ខ្លាច​ និង​រត់គេច​ពី​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​លោក​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​

2024-05-17

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ ៖​ ​សហប្រធាន​ដឹកនាំ​រៀបចំ​បាតុកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង ​លោង​ ​យ៉ង់ ស៊ីណេត​ ​ថា​ការ​បន្ថយ​ថ្ងៃ​ទស្សនកិច្ច​របស់​លោក​ ហ៊ុន ម៉ាណែត​ នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​បង្ហាញ​ថា​បាតុកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ​នៅ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​គឺ​បាន​ជោគជ័យ​ ​ហើយ​លោក​ ហ៊ុន ម៉ាណែត​ ​ខ្លាច​បាតុកម្ម​របស់​ពលករ​នៅ​កូរ៉េ៕​​