វីដេអូ

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សភ្លើងទៀន

2022-05-31

គណបក្ស​នយោបាយ​ពីរ ដែល​បាន​ដាក់​បេក្ខជន​ឈរឈ្មោះ​ ក្រុមប្រឹក្សា​ ឃុំ​សង្កាត់​ ប្រហាក់​ប្រហែល​គ្នា​ គឺ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ និង​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​។ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដាក់​បេក្ខជន​គ្រប់​ឃុំ​សង្កាត់​ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​។ រីឯ គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន​ បាន​ដាក់​បេក្ខជន​ស្ទើរ​គ្រប់​ ឃុំសង្កាត់​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ដែរ​ គឺ​ចំនួន ១៦២៣ ក្នុង​ចំណោម​ឃុំ សង្កាត់​សរុប​១៦៥២។ តើ​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង​ពីរ​ មាន​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍ ឃុំសង្កាត់​ បែប​ណា? វាគ្មិន៖ ១. លោក សុខ ឥសាន អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ២. លោក សុន ឆ័យ អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​ភ្លើង​ទៀន