វីដេអូ

ប៉ូលិសអន្តរជាតិថា ការជួញដូរមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បង្កជាវិបត្តិសកលសម្រាប់ពិភពលោក

2024-03-30

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិល្បីៗរួមមានស៊ីអិនអិន (CNN) និង រ៉យទ័រ (Reuters) កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា បានចុះផ្សាយពីមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិត (Online Scam) ដោយប៉ូលិសអាំងទែប៉ូល បានរកឃើញការជួញដូរមនុស្ស នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្ននេះ ជាវិបត្តិសកល ហើយប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់តាមអ៊ីធឺណិតដ៏ធំ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ 👉 អានសេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារ៖ https://www.rfa.org/khmer/news/human-rights/sam-rainsy-says-the-hun-family-allow-the-criminals-to-do-online-fraud-and-human-trafficking-in-cambodia-03292024224546.html