វីដេអូ

តើកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងដែរឬទេ

2023-06-06

ក្រោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យគណបក្សប្រឆាំងធំជាងគេ គឺគណបក្សភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតហើយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រកាសជាថ្មីម្តងទៀតថា លោកមិនខ្វល់ពីរឿងសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាឡើយ។ លោកផ្តល់អំណះអំណាងថា សហភាពអឺរ៉ុបគង់តែដកហូត EBA នៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាចាកចេញពីប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ២០២៧ខាងមុខនេះ និងថា ការសម្រេចចិត្តបែបនេះក៏ជួយឱ្យកម្ពុជាអាចពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយឈប់ពឹងផ្អែកលើដង្ហើមគេដកតទៅទៀតដែរ។   តើកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងដែរឬទេ ដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណបក្សភ្លើងទៀន ហើយតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិតជាអាចរស់ដោយពុំចាំបាច់ពឹងលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរឬទេ? ​👉 t.me/rfakhmer 👉 instagram.com/rfakhmer 👉 rfa.org/khmer 👉 facebook.com/rfacambodia 👉 youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 twitter.com/RadioFreeAsiaKH #កម្ពុជា #អឺរ៉ុប #ពន្ធ​ #ហ៊ុនសែន #មួរសុខហួរ #ពលរដ្ឋ #គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ #Cambodia #Khmer #RFAKhmer #HunSen #MuSochau #EU #EBA