វីដេអូ

កសិករត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ក្នុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩

2021-07-13

ប្រជា​កសិករ​ភាគ​ច្រើន​បាន​ត្អូញត្អែរ​ថា ជីវភាព ជាពិសេស​មុខរបរ​ប្រចាំ​គ្រួសារ​របស់​ពួក​គាត់​សព្វ​ថ្ងៃ​ កំពុង​លំបាក​ខ្លាំង ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ​ដោយ​សារវិបត្តិជំងឺ១៩។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​បាត់​ចំណូល​ស្ទើរ​តែ​ទាំង​ស្រុង​នេះ​ហើយ​ នៅ​មាន​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ​ចំនួន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ទៀត ដែល​ត្រូវ​ការ​ថវិកា​ និង​ពេល​វេលា​ថែទាំ​ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​នោះ​ជា​ចាំ​បាច់។ លោក សេក បណ្ឌិត សម្ភាស​ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សមាគម​បណ្ដាញ​កសិករ​កម្ពុជា លោក​ ថេង សាវឿន​ អំពីរឿងនេះ៖