វីដេអូ

កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល ចំពោះពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

2021-07-30

ពលករ​ខ្មែរធ្វើការងារនៅថៃ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ឆ្លង ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ (Covid-19) ​បាន បន្ត​ដង្ហោយ​ហៅ​រក​ជំនួយ​សង្គម និង​សេវា​ព្យាបាល​ជំងឺ ពី​រដ្ឋាភិបាល​ខ្មែរ។ ប៉ុន្តែពួកគេ​ខក​ចិត្ត ចំពោះ​អាជ្ញាធរ​ខ្មែរ​និង​ក្រសួង​ការងារដែល​​ប្រកាស​ហាម​ឃាត់ និង​បិទ​ច្រក​មិន​ឲ្យ​ពួកគាត់​វិល​ចូល​ប្រទេស​វិញ ក្នុង​ហេតុផល​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ កូវីដ-១៩ ខណៈ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​មិន​បាន​ជួយ​ដល់​ពួកគាត់​នៅ​ឡើយ។