វីដេអូ

"កម្ពុជាគួរយកបញ្ហាសង្ស័យវត្តមានទ័ពចិននៅកំពង់ផែរាមទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូក"

2022-11-22

#សម្រង់សម្តីសំខាន់ៗ៖ ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នត់គំនិតបណ្ឌិត សេក សុជាតិ ជំរុញឱ្យកម្ពុជាលើកយកបញ្ហាសង្ស័យវត្តមានទ័ពចិននៅកំពង់ផែរាមទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូក។ បទសម្ភាសទាំងស្រុង៖ https://youtu.be/qO53I5_Fz8c ---ប្រិយមិត្តអាចទទួលព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី តាមរយៈ៖ 👉 t.me/rfakhmer 👉 www.instagram.com/rfakhmer 👉 www.rfa.org/khmer 👉 www.facebook.com/rfacambodia 👉 www.youtube.com/RFAKhmerVideo 👉 www.twitter.com/RadioFreeAsiaKH #Cambodia #China #Khmer #RFAKhmer #HunSen #ASEAN #PLA #ADMMPlus